یا نور و یا قدوس


...


سلام بر همگی


اما بعد


ما کلا زوج اهل داد و هوار و بد و بیراه نیستیم...خط قرمز ما احترام متقابله

اما

اما

اما

عیب های همدیگه رو خیلی بزرگ میبینیم و دلزده میشیم زود به زود از هم...

من متاسفانه مغرورم کمی

و همسرم هم متوقع هستن که هرچی میگم باید انجام بشه و نافرمانی و بی اعتنایی نشه

...

از هم متوقع هستیم

لحظات شادمون کمه...دل و دماغ میره گاهی

و گاهی هم خیلی شاد و عاشقانه میشه مخیط زندگیمون

کلا منم که مشکل سازم...چون با شرایط جدید هنوز ممزوج نشدم

نلزمم خریدار نداره...😐😔

...

به جرات میگم همسرم از من دلنازکترن!

...

من خودم رو دوست دارم و ایشون خودش و بعد من رو...برای همینه که ما هنوز ما نشدیم...😑

چه کنم حالم خوبم ثابت بمونه؟؟؟

همسرم ازم راضی باشه؟؟؟

کمک کمک😣