به نامت

     یا واهب العطایا


...


فکر میکنم زمان زندگی برام کوتاه شده

اما عمیق و پربار....

دلم میخواد مادر بشم...

اما خواست خدا بر هرچیزی تعلق بگیره، خواهان اونم...


من از خدای مهربانم راضیم


توام از خدا راضی هستی؟؟؟


یعنی برسی به اونجا که بگی: دست مریزاد خداجونم...خداییش که تو بهترین عطاکنندگان هستی و صاحب مقام و جلال و جبروت


دوستت دارم حضرت عشق الله مهربانم