به نامت

    ای مهر گستر..


...


سلام علیکم جمیعا


چند روزی سرم گرم به مجلس قرآن و نذری مادرشوهرم گرم بود...

همچنان خواهرشوهر ما رو مورد آزار رفتاری اش و طرز برخوردهاش قرار میده

آخه کی با عروس یک ماهه اینجوری رفتار میکنه؟؟؟

...

چند روز پیش با مادر همسر رفتیم که من چندتا کلاس آموزشی و ورزشی هم، پرس و جو و ثبت نام کنم

الکی کلی راه رفتیم و خسته و کوفته برگشتیم خونه

قیمتهای کلاس ها سرسام آوره

خیاطی ترم اول ۱۲۰ هزار تومان

قرآن ترمی ۶۰ هزهرتومان

قلاب بافی ۸۰ هزار تومان

روبان دوزی ۸۰ هزار تومان

شنا ۲۴۶ هزار تومان

و.....

خدایا

ما که به خودمون رحم نمیکنیم، تو به ما رحم کن یا ارحم الراحمین