سلام


...


بطرز عجیبی اتفاقات بظاهر بد پشت هم افتاد برامون...

من هر روز توو خونه یه جور آسیب میدیدم...کاملا هم اتفاقی

و در آخر باعث شد پام بسوزه و یک هفته است که خوب نمیتونم راه برم...

و چهار روزه با همسرم بدجور دعوا و دلخوری و کش مکش دارم...

پای مادرشم وسط کشیده شده و حساس شده ننه شوهر

امروز هم ماشینمون تو بزرگراه و نزدیک پیچ و تو سراشیبی لاستیک عقبش ترکید و تو راه موندیم و تازه اینجا بود که باز دوباره قدرهمدیگرو دونستیم...

اما بنظر من مشکلات به زعم خودش باقیه...

امروز صبح منو گذاشت خونه مادرم تا فرداشب بیاد دنبالم...

خیلی جریانات دترم برای تعریف کردن...

چشم بد از همه دورباشه

زندگیم رو گسله...خدایا رحم کن😭