بسم رب العلی الاعلی...


...


آجرک الله یا بقیة الله فی مصیبت آبائک علی ابن ابیطالب علیه الصلوة و السلام


...


واستعینوا بالصبر و الصلوة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین....سوره مبارکه بقره /45


...


حرف بسیار است...


دلم تنگ است و در فشار.......


به قلم نمی آید، وگرنه قطعا مشق میشد آنچه بر روح و روان گذشت و میگذرد.....دو پست قبلتر بود که از رضایت گفتم و ......


خوشی ها هم میتوونن خیلی زودگذر باشند...


دلم تنگِ طعمِ دلچسب و شیرینه، آرامشه...

...


برایم دعا کنید....دعای عاقبت بخیری و صبوری.......


دعای مادر سادات بدرقه راهتان باد و دستگیر دنیا و آخرتتان...


...