به نامت
         یا نور النـــور

...

اینکه ما دخترا خیلی زود زود دلمون میگیره خب چیز جدید نیست...

اما این ظرافت و زیبایه احساس های شفافمون رو دوست دارم...

...

اینکه اصراری بر ثبات احساس نداریم...

اینکه ما دخترا، جنس ظریف که از قضا خدا عاشقمونه، میتونیم به راحتی، این جنس های مذکری که پشت ظاهر فولادینشون، قلبشون رو بدست بگیریم و معادلات وجودشون رو دستخوش تغییر کنیم...

...

الغرض اینکه:
گاهی ما دخترا بدون اینکه اصلا به ذهنمون خطور کنه، و اصلا قصدی براش داشته باشیم، وقتی عبور میکنیم، بدون اینکه روحمونم خبردارشه، کلی کشته مرده میدیم پشت سرمون!!...

حالا
عجیب اینجاست که با همه ی این حرفها....تنهای تنها میمانیم آخرش هم...

...

حتی گاهی بهت میگن: دوزاری تون کجه :/

یا مثلا میگن: قوز المشاکل هستید!

یا اینکه میگن: ....

...

واقعا شما آقایون، چرا انقدر سعی دارید مغرور به چشم بیایید؟

خب اشتباه کردید، راحت بیایید بگید اشتباه کردم عذر میخوام!
به همین راحتی

والا بخدا

...

خلاصه اینکه
خدایا
از من بگیر هرآنکس را که تو را ازم من میگیرد...