به نامت

       ای بلند مرتبه


...

فیش حقوقی امام علی علیه السلام 


ای مردم من با این لباسی که بر تن دارم و مرکبی که سوار آن هستم وارد شهر شما شدم، پس اگر من از شهر شما خارج شدم و چیز دیگری غیر از آنها داشتم، 

بدانید به شما خیانت کردم. 


المناقب، جلد۲،صفحه ۹۸


...


اینم مولای ما بچه شیعه ها...