به تامت

      یا راحم کل مرحوم


...


امروز کلاس جبرانی گذاشته بودم...از ساعت13تا 16:30 عصر یکروز تدریس داشتم...آخرای کلاس دیگه صدا نمونده بود!

...

عجیبه برام که در کلاس ها، دوربین مخفی گذاشتن!!!

حتی کلاس خانم ها!

خیلی کارشون زشته واقعا!

یعنی باید یکسره چادر سرم باشه!

چون نمیدونم شخص ناظر خانم هست یا آقا!!

...

واقعا سر کلاس دوربین برای چیه؟

آیا نه اینکه: اَلَم یَعلم بِانَّ اللهَ یَری؟

...

حیرت و ناراحتی و... اونجایی میشه که داخل دفتر مسئول و معاونین ابدا دوربینی نیست!!!


جایی که بیشترین رفت و آمد رو به خودش میبینه!

...

ینی دلم میخواد یه گوشمالیه حسابی به این خانمِ مسئول هرچند که این خانم هم مامور و معذور باشه بدم!

...

هربار انگیزه ام برای تدریس رو از دست میدم بخاطر این کارهای این ناظران کووور

اما چه کنم که عااااشق خداجانمم...


هعی..


اللهم اهدنا الصراط المستقیم


...