از دیروز تا حالا ذوق مرگ میباشم...


حالم خوبه...


کلی تو این برف دوییدیم و جیغ زدم و شکر خدا گفتم...


از ته دلم خوشحالم برای این نعمت بزرگ الهی...


خدایا شکرت


الحمدلله کما هو اهله