بسم رب الحسین علیه السلام

...

وجودم پر از حرفه...

گاهی دوست دارم این حرفها به گوش کسی برسه...گاهی هم نه

دنیای مجاز، واقعا مجاز نیست!

من تو دنیای مجاز دوستایی پیدا کردم که از دوستان دنیای واقعی با معرفتر و آرام تر هستن

دوستانی که باهام آشنایی خانوادگی پیدا کردم

دوستانی که شاید دو سه نفر بیشتر نباشن

اما تا به الان باهاشون دوستم

از سال 88 تابه الان...95
..

با یکی شون هر روز و شب درباره مسائل مختلف صحبت میکنم

دیدارمون توی حرم امام رضا بود...

...

فوق العاده هستن

...

اما امان از دوستان دنیای واقعی...

از همشون برحذر باید بود

...

دخترانی که از جنس خوبها هستن، اما بدی ها کردن بهت..

نمیدونم

درر بعضی از ما مذهبی ها چیه؟

همه محجبه و ....اما تو روابط عادیمون لنگ میزنیم

باهم دوست نباشیم و مهر نورزیم و محبتی ابراز نکنیم که شاید غیر از الله مهربان...

خدایا
دارم رسما خُل میشم

...

ازین مذهبی ها بیزارم...

خودمم یکیشونما....اما از اونا بیزارم

آه...