دلم برات تنگ شده.....این جمله اوج احساسم و عمق احساسمه...


بخدا قسم دلم برات تنگ شده...راه بسته شده.... الغیاث... T_T
افسران - هفته پنجاه و ششم (طرح ختم قرآن)