الهاکم التکاثـــر . . .

 

خانه بزرگتر

ماشین بهتر

مدرک بالاتر

پول بیشتر

 

آه . . .

 

الهانا التکاثـــر

 

. . .

 تفکرنوشت:

دارم به این فکر میکنم که چقدر قدرت ندارم برای عبور از همین یک مسئله کوچیک...منظورم مسئله ی من و بــ . . . است!

با موج جریان بالا و پایین میشم!

نمیتونم کنترلش کنم...احساس ضعف دارم... قدرتش رو تو خودم نمیبینم!

اما آیا روزی خواهم توانست؟؟؟؟؟

ربنا لا تواخذنا ما لا طاقة لنا به