بسم الله الصبوردلشکستگی توش خیلی برکات داره


موجب رشد آدم میشه


 اما من دوستش دارم چون سیمم رو به خدا وصل میکنه


رحمت خدا بر کسانی که دلم رو میشکنند،

من مدیونشونم...

چون خیلی از خوبیها رو از همین شکستن ها و بغض ها دارم


...


سه روز پر از تشویش و دلشکستگی رو پشت سر گذاشتم

 . . . امروز سحر  . . . 

ظهر هم، عصر هم، عروب هم، و بالاخره بر سر سفره افطار هم . . خداجان، کاش راه بهتری رو، خود تو فقط، منکه بلد نیستم، برای قربم بهت انتخاب میکردی، میترسم کم بیارم...


الان سرسجاده ام و دارم دونه دونه اشک میریزم و مینویسمآدمها!

دستهاتون رو میفشارم بخاطر بوکس کاریتون با قلبم.


دعام کنید زائر کربلاشم...


اللهم ارزقنا کربلا ...